Üdvözöljük Kunpeszér

honlapján

Rendeletek
3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról .
2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
1/2019 (I.17.) önkormányzati rendelete a szociális  tűzelőanyag juttatásáról
11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzatának 2018. Évi költségvetéséről szóló 2/2018(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2018 (XI.10) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűifa támogatás jogosultsági feltételeről
09/2018 (X.18) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2014. (XI.4) önkormányzati rendelet módosításáról
  07/2018 (VII.30) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2014. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
06/2018 (VII.30) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetben juttatásáról
05/2018 (VII.30) önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
04/2018 (V.31) önkormányzati rendelete a 2017. év költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi maradvány megállapításáról
03/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
02/2018 (II.21.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésről
01/2018 (I.24) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.4) önkormányzati rendelet módosításáról
08/2017 (IX.06.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
  03/2017
(III.01.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
  02/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
  08/2016 (XII.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 15/2005.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
  07/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
  06/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
  03/2016 (III.01.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről szlól 15/2015(XII.14.) számú rendelet módosításáról
  02/2016 (III.01.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
  01/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
  15/2015 (XII.14.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről
  14/2015 (XI.20.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
  10/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 7/2015(V.05.) rendelet módosításáról
  09/2015 (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról
  07/2015 (V.05.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
  05/2015 (XI.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szló 4/2014(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
  04/2015 (III.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
  03/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
  13/2014 (XI.04.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  11/2014 (IX.01.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014(VIII.08.) rendelet módosításáról
  10/2014 (VIII.08.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
  04/2014 (III.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
  02/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
  15/2013 (VII.15.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 12/2013(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
  14/2013 (XI.04.) önkormányzati rendelete A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
  13/2013 (IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi építészeti és természeti értékek védelméről és támogatásáról
  12/2013 (IX.16.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
  10/2013 (VII.15.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról
  9/2013 9/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
  8/2013 6/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  7/2013 (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
  6/2013 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
  5/2013 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
  3/2013 (II.27 .) önkormányzati rendelete 2013. évi költségvetésről
  2/2013 (II.27 .)  4/20l2.(II. l5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  7/2012 (II.15.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  6/2012 (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
  5/2011 (III.29) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
  14/2009 (V.15.) rendelet a köztisztaságról
  9/2009 (IV. 01.) rendelet a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
  5/2009 (02.27.) sz. rendelete a talajterhelési díjról
  15/2008 (X.15.) sz. rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól
   14/2007 (XII.21.) sz. rendelete helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
  11/2007 (X.12.) sz. rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
  1/2007 (I.30.) sz. rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
  15/2006 (VII.12.) sz. rendelete „A szebb Kunpeszérért” díj alapításáról
  12/2006 (V.17.) sz. rendelete a szociális földprogramról
  8/2006 (IV. 21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről
   33/2005 (XI. 30.) sz. rendelete a tanyagondnoki szolgálatról
  24/2005 (IX.06.) sz. rendelete A községi szilárd hulladéklerakó bezárásáról
  22/2005 (IX.15.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről
  15/2005 (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról
22/2004 (XII. 22.) sz. rendelete Az önkormányzat helyi hulladékgazdálkodási tervéről
  15/2004 (IX.16.) sz. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól
  7/2003 (VI.23.) sz. rendelete KUNPESZÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata
19/2001 (11. 09.) sz. rendelete Kunpeszér Község Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és
  támogatásokról
   
   
  12/1999
(VII.05.) sz. rendelete önkormányzati kitüntetés alapításáról és adományozásáról