Hatályos rendeletek

 

12/1999 (VII.05.) sz. rendelete önkormányzati kitüntetés alapításáról és adományozásáról

19/2001

(11. 09.) sz. rendelete Kunpeszér Község Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

7/2003

(VI.23.) sz. rendelete KUNPESZÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata
15/2004 (IX.16.) sz. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól
22/2004 (XII. 22.) sz. rendelete Az önkormányzat helyi hulladékgazdálkodási tervéről
15/2005 (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról
16/2005 (IV.15.) sz. rendelete A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
22/2005 (IX.15.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről
24/2005 (IX.06.) sz. rendelete A községi szilárd hulladéklerakó bezárásáról
33/2005 (XI. 30.) sz. rendelete a tanyagondnoki szolgálatról
8/2006 (IV. 21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről
12/2006 (V.17.) sz. rendelete a szociális földprogramról
15/2006 (VII.12.) sz. rendelete „A szebb Kunpeszérért” díj alapításáról
1/2007 (I.30.) sz. rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
11/2007 (X.12.) sz. rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
14/2007 (XII.21.) sz. rendelete helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
15/2008 (X.15.) sz. rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól
5/2009 (02.27.) sz. rendelete a talajterhelési díjról
9/2009 (IV. 01.) rendelet a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
14/2009 (V.15.) rendelet a köztisztaságról
5/2011 (III.29) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
6/2012 (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
7/2012 (II.15.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2/2013 (II.27 .)  4/20l2.(II. l5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3/2013 (II.27 .) önkormányzati rendelete 2013. évi költségvetésről
5/2013 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2013 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2013 (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
8/2013 6/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2013 9/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
10/2013 (VII.15.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról
12/2013 (IX.16.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
13/2013 (IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi építészeti és természeti értékek védelméről és támogatásáról
14/2013 (XI.04.) önkormányzati rendelete A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
15/2013 (VII.15.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 12/2013(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
02/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
04/2014 (III.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
10/2014 (VIII.08.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
11/2014 (IX.01.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014(VIII.08.) rendelet módosításáról
13/2014 (XI.04.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
01/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
03/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
04/2015 (III.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
05/2015 (XI.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szló 4/2014(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
07/2015 (V.05.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
09/2015 (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról
10/2015 (VII.24.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 7/2015(V.05.) rendelet módosításáról
14/2015 (XI.20.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
15/2015 (XII.14.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről
01/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
02/2016 (III.01.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
03/2016 (III.01.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről szlól 15/2015(XII.14.) számú rendelet módosításáról
06/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
07/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
08/2016 (XII.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 15/2005.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
02/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
03/2017 (III.01.) önkormányzati rendelete Kunpeszér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
08/2017 (IX.06.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról