Üdvözöljük Kunpeszér

honlapján
Kunpeszéri Közösségi Színtér és Könyvtár energetikai korszerűsítés
TOP PLUSZ 2.1.1-21-BK-2022-00030
A kedvezményezett neve:
KUNPESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe:
Kunpesz
éri Közösségi Színtér és Könyvtár energetikai korszerűsítés
A szerz
ődött támogatás összege:
51 318 870, - Ft
GALÉRIA
A projektazonosító száma: TOP PLUSZ 2.1.1-21-BK-2022-00030

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejez
ési dátuma: 2023. szeptember 30.

A projekt c
élja: Kunpeszér Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz stratégiai céljaihoz igazodva projektötletet dolgozott ki a tulajdonában álló Kunpeszéri Közösségi Színtér és Könyvtár (6096 Kunpeszér, Béke utca 2., hrsz.: 37/6) épületének energetikai fejlesztésére. A projekt szükségességét indokolja az intézmény/épület jelenlegi energetikailag elavult állapota, melynek fejlesztése elengedhetetlen mind az ott dolgozók, mind a lakosság részére. Az előbbieken túl az üzemeltetési költségek ésszerűsítése is elengedhetetlen, mely hatékony forrás felhasználást és gazdaságos önkormányzati épületet eredményez majd.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:
A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységként utólagos homlokzati hőszigetelés, zárófödém (padlás) hőszigetelés, választható, önállóan nem támogatható tevékenységként részleges homlokzati nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú (hőleadó, hőtermelő) és kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként akadálymentesítés, képzési anyag kidolgozása és képzés tartása valósul meg. A projekt keretében szemléletformálási tevékenység is meg fog valósulni.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:
Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése: 17,1100 tonna CO2 egyenérték/év
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY
 
WYSIWYG Web Builder